Δοκοθήκες

 

 

Δοκοθήκη Ίσια

Δοκοθήκη με κλίση 22%

 

Δοκοθήκες

Κωδικός Περιγραφή- Διαστάσεις Χρώμα
Δ5Μ Δοκοθήκη ίσια  - 48mm Μαύρη
Δ5Γ Δοκοθήκη ίσια  - 48mm Γαλβανιζέ
Δ6Μ Δοκοθήκη ίσια  - 60mm Μαύρη
Δ6Γ Δοκοθήκη ίσια  - 60mm Γαλβανιζέ 
Δ7Μ Δοκοθήκη ίσια  - 70mm Μαύρη
Δ7Γ Δοκοθήκη ίσια  - 70mm Γαλβανιζέ
Δ8Μ Δοκοθήκη ίσια  - 80mm Μαύρη
Δ8Γ Δοκοθήκη ίσια  - 80mm Γαλβανιζέ
Δ9Μ Δοκοθήκη ίσια  - 90mm Μαύρη
Δ9Γ Δοκοθήκη ίσια  - 90mm Γαλβανιζέ
Δ5ΚΜ Δοκοθήκη με κλίση 22% 48mm Μαύρη
Δ5ΚΓ Δοκοθήκη με κλίση 22% 48mm Γαλβανιζέ
Δ6ΚΜ Δοκοθήκη με κλίση 22% 60mm Μαύρη
Δ6ΚΓ Δοκοθήκη με κλίση 22% 60mm Γαλβανιζέ
Δ7ΚΜ Δοκοθήκη με κλίση 22% 70mm Μαύρη
Δ7ΚΓ Δοκοθήκη με κλίση 22% 70mm Γαλβανιζέ
Δ8ΚΜ Δοκοθήκη με κλίση 22% 80mm Μαύρη
Δ8ΚΓ Δοκοθήκη με κλίση 22% 80mm Γαλβανιζέ
Δ9ΚΜ Δοκοθήκη με κλίση 22% 90mm Μαύρη
Δ9ΚΓ Δοκοθήκη με κλίση 22% 90mm Γαλβανιζέ

 

 

 

 

Premium Joomla Templates