Περβάζια

Περβάζι καρφωτό περισπωμένη

45 x 10mm [κωδ. 1100]

Περβάζι καρφωτό φάλτσο

45 x 10mm [κωδ. 1300]

 Περβάζι καρφωτό ίσιο

45 x 10mm [κωδ. 1301]

Περβάζι καρφωτό περισπωμένη

58 x 12mm [κωδ. 1500]

Περβάζι καρφωτό οβάλ

57 x 09mm [κωδ. 1550]

Περβάζι καρφωτό νησιώτικο

58 x 12mm [κωδ. 1700]

 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη

68 x 13mm [κωδ. 1901]

 Περβάζι καρφωτό ίσιο

57 x 09mm [κωδ. 7304]

Περβάζι κουμπωτό ατόφιο ίσιο

57mm

 Περβάζι κουμπωτό ατόφιο οβάλ

57mm

 

Περβάζια

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις Ξύλο
1030 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 45 x 10mm Δρυς
1060 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 45 x 10mm Αμπούρα
1100Σ Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 45 x 10mm Σουηδικό Ά
1100 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 45 x 10mm Σουηδικό Άροζο
1300 Περβάζι καρφωτό φάλτσο 45 x 10mm Σουηδικό Ά
1300-Α Περβάζι καρφωτό φάλτσο 45 x 10mm Σουηδικό Άροζο
1301 Περβάζι καρφωτό ίσιο 45 x 10mm Σουηδικό Ά
1301-Α Περβάζι καρφωτό ίσιο 45 x 10mm Σουηδικό Άροζο
1500 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 58 x 12mm Σουηδικό Ά
1500-Α Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 58 x 12mm Σουηδικό Άροζο
1550 Περβάζι καρφωτό οβαλ 57 x 09mm Σουηδικό Ά
1700 Περβάζι καρφωτό νησιώτικο 58 x 12mm Σουηδικό Ά
1901 Περβάζι καρφωτό περισπωμένη 68 x 13mm Σουηδικό Ά
7304 Περβάζι καρφωτό ίσιο 57 x 09mm Σουηδικό Ά
ΠΕΡ/ΚΟΥΜ/Α'/ΙΣΙΟ Περβάζι καρφωτό ατόφιο 57mm ίσιο Σουηδικό Ά
ΠΕΡ/ΚΟΥΜ/Α'/ΟΒΑΛ Περβάζι καρφωτό ατόφιο 57mm οβάλ Σουηδικό Ά
ΠΕΡ/ΚΟΥΜ/ΑΡΟΖΟ/ΙΣΙΟ Περβάζι καρφωτό ατόφιο 57mm ίσιο Σουηδικό Άροζο
ΠΕΡ/ΚΟΥΜ/ΑΡΟΖΟ/ΟΒΑΛ Περβάζι καρφωτό ατόφιο 57mm οβάλ Σουηδικό Άροζο

 

 

 

Premium Joomla Templates