Καβίλιες Ραβδωτές

 

 Καβίλιες Ραβδωτές

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
ΚΑΒ5 Φ5 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ6 Φ6 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ7 Φ8 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ8 Φ10 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ9 Φ12 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ10 Φ14 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ11 Φ16 - Ύψος 1m Οξιά

 

 

 

Premium Joomla Templates