Καβίλιες Ίσιες

 

 Καβίλιες Ίσιες

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
ΚΑΒ12 Φ6 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ13 Φ8 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ14 Φ10 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ15 Φ12 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ16 Φ14 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ17 Φ16 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ18 Φ18 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ19 Φ20 - Ύψος 1m Οξιά
Premium Joomla Templates