Μπινιά

29 x 06mm [κωδ. 7100]

47 x 06mm [κωδ. 7300]

33 x 09mm [κωδ. 7501]

 45 x 09mm [κωδ. 7502]

45 x 07mm [κωδ. 7500]

 

Μπινιά

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
7100 29 x 06mm Σουηδικό Ά
7100-Α 29 x 06mm Σουηδικό Άροζο
7300 47 x 06mm Σουηδικό Ά
7500 45 x 07mm Σουηδικό Ά
7500-Α 45 x 07mm Σουηδικό Άροζο
7501 33 x 09mm Σουηδικό Ά
7501-Α 33 x 09mm Σουηδικό Άροζο
7502 45 x 09mm Σουηδικό Ά
7502-Α 45 x 09mm Σουηδικό Άροζο

 

 

 

Premium Joomla Templates